1.000.000 đ
Khóa Học Tháo Lắp Vệ Sinh, Thay Thế Linh Kiện Laptop
Thời gian học:     8 Tiếng
Suất học:     Sáng/Chiều/Tối
Hình thức:     Học Offline
Đăng ký học ngay
1.000.000 đ
Khóa Học Lắp Ráp Xây Dựng Cấu Hình Máy Tính Pc
Thời gian học:     8 Tiếng
Suất học:     Sáng/Chiều/Tối
Hình thức:     Học Offline
Đăng ký học ngay
1.000.000 đ
Khóa Học Tự Cài Win 10/11 Và Phần Mềm
Thời gian học:     8 Tiếng
Suất học:     Sáng/Chiều/Tối
Hình thức:     Học Offline
Đăng ký học ngay
1.500.000 đ
Khóa Học Quản Trị Mạng
Thời gian học:     6 buổi
Suất học:     Sáng 2 - 4 - 6
Hình thức:     Học Offline
Đăng ký học ngay
5.000.000 đ
Khóa Học Sửa Camera Thực Chiến
Thời gian học:     3 tháng
Suất học:     Sáng 2 - 4 - 6
Hình thức:     Học Offline
Đăng ký học ngay
5 đ
Khóa Học Sửa Laptop Thực Chiến
Thời gian học:     56 tiếng
Suất học:     Sáng/Chiều/Tối
Hình thức:     Học Offline
Đăng ký học ngay