Trường Cao Đẳng An Ninh Mạng Ispace

ispace.edu.vn

Trường Cao Đẳng An ninh mạng iSPACE là đơn vị thuộc Công ty Cổ phần Công nghệ An ninh mạng Quốc gia Việt Nam (NCS). iSPACE tiên phong trong đào tạo thực hành từ năm 2008 theo tiêu chí tuyển sinh đi liền tuyển dụng. Từ năm 2015, iSPACE thực hiện chương trình tuyển sinh và đào tạo đặc biệt “CNTT- Học để làm việc ngay”. Chương trình mang đến cho các bạn trẻ đam mê CNTT ba giá trị vượt trội: 70% học thực hành, 100% làm việc ngay, 100% thêm nghề phụ.

Năm học 2021- 2022, trường Cao đẳng An ninh mạng iSPACE mở rộng và nâng cấp cơ sở vật chất với quy mô hiện đại và sáng tạo theo xu hướng trường học quốc tế.

Bên cạnh chương trình đào tạo chính quy, iSPACE đào tạo các khóa học ngắn hạn về công nghệ thông tin đồng thời cung cấp dịch vào đào tạo về kỹ năng, cách ứng cứu sự cố CNTT cho nhân sự CNTT của doanh nghiệp cũng như tư vấn triển khai hệ thống CNTT cho doanh nghiệp .